Skip to content

Thư viện tài liệu

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 18/02/2016 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...
Quyết định 1018/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)

Quyết định 1018/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)

Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 10/10/2014 về việc Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản...
Quyết định 636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 22/04/2016 Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các...
Nghị định 88/2016/ NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 88/2016/ NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 1/7/2016 Về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.
Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 05/01/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt...
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 – 58.2014.QH13 (bản word)

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 – 58.2014.QH13 (bản word)

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là văn bản mới nhất có hiệu lực và ảnh hưởng tới nhiều chính sách của nhà nước về nộp, chi trả bảo...
Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)

Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)

Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 09-09-2015 về việc Ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (Luật số 71/2006/QH11)

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (Luật số 71/2006/QH11)

Luật Bảo hiểm xã hội, số 71/2006/QH11, được Quốc Hội thông qua và ban hành ngày 29, tháng 6, năm 2006. Văn bản này đã bị thay thế bởi...
Văn bản mới nhất quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội 2017

Văn bản mới nhất quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội 2017

Cập nhật tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ mới nhất 2017 theo một số văn bản hiện hành.
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29/12/2015 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của...