Thư viện tài liệu

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
18/11/2018 - Lượt xem: 1077
Thông tư do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29/12/2015 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt...
Nghị định 88/2016/ NĐ-CP của Chính phủ
Nghị định 88/2016/ NĐ-CP của Chính phủ
25/03/2017 - Lượt xem: 800
Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 1/7/2016 Về chương trình hưu trí bổ sung tự...
Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ
25/03/2017 - Lượt xem: 792
Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 29/12/2014 về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự...
Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
25/03/2017 - Lượt xem: 708
Thông tư do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 18/02/2016 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự...
Quyết định 1018/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)
Quyết định 1018/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)
25/03/2017 - Lượt xem: 692
Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 10/10/2014 về việc Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH,...
Quyết định 636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Quyết định 636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
25/03/2017 - Lượt xem: 783
Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 22/04/2016 Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã...
Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ
25/03/2017 - Lượt xem: 681
Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 05/01/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt...
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 – 58.2014.QH13 (bản word)
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 – 58.2014.QH13 (bản word)
09/03/2017 - Lượt xem: 770
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là văn bản mới nhất có hiệu lực và ảnh hưởng tới nhiều chính sách của nhà nước về nộp, chi trả bảo hiểm xã hội cũng như quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã...
Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)
Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)
08/03/2017 - Lượt xem: 817
Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 09-09-2015 về việc Ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y...
Văn bản mới nhất quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội 2017
Văn bản mới nhất quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội 2017
13/02/2017 - Lượt xem: 695
Cập nhật tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ mới nhất 2017 theo một số văn bản hiện...
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (Luật số 71/2006/QH11)
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (Luật số 71/2006/QH11)
29/09/2016 - Lượt xem: 1032
Luật Bảo hiểm xã hội, số 71/2006/QH11, được Quốc Hội thông qua và ban hành ngày 29, tháng 6, năm 2006. Văn bản này đã bị thay thế bởi Luật bảo hiểm xã hội...
Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
25/03/0201 - Lượt xem: 874
Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban ngày 29/12/2015 về việc Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã...
0966002638