Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

18/11/2018 - Lượt xem: 805
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Thông tư do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29/12/2015 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Thông tư do Thứ trưởng Phạm Minh Huân ký và ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2015. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.

Văn bản này gồm 58 trang, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2016. Bạn có thể download bản PDF về máy bằng cách nhấp chuột vào liên kết thong-tu-59-2015-tt hoặc xem toàn văn Thông tư tại website Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chia sẻ
Share
0966002638