Mức phạt khi cá nhân, tổ chức chậm nộp thuế TNCN

03/06/2019 - Lượt xem: 1784
5 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Khi tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động, phải khai thuế và quyết toán thuế TNCN. Đối với cá nhân có phát sinh tại nhiều nơi cũng phải khai thuế và quyết toán thuế. Nếu cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp chậm nộp thuế thì mức phạt là bao nhiêu? Đó là câu hỏi được nhiều cá nhân tổ chức quan tâm. Cùng Kế Toán Đại Dương tìm hiểu mức phạt qua bài viết dưới đây.

1. Mức phạt khi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chậm nộp thuế TNCN

Đối với tổ chức, doanh nghiệp

Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập phải thực hiện quyết toán thuế TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, khoản 1. Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a, khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Theo đó tổ chức, cá nhân chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền, không phân biệt có phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế. Nếu có trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thù không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Do đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được quy định tại Khoản 3, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau: Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Như vậy nếu doanh nghiệp không nộp quyết toán thuế năm hoặc nộp chậm sẽ bị phạt theo quy định tại Thông tư 166/2013/TT-BTC:

 • Nếu doanh nghiệp, tổ chức không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp thì phạt tiền 3.500.000 đồng, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không nhiều quá 5.000.000 đồng.
 • Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần đầu hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi.

Đối với cá nhân

Theo khoản 3, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC thì: “Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo”.

Như vậy, nếu cá nhân chậm nộp khai quyết toán thuế thì sẽ bị phạt bằng ½ mức phạt của doanh nghiệp, tổ chức.

2. Mức phạt hành chính cụ thể

Doanh nghiệp:

Mức tiền chậm nộp thuế TNCN được xác định dựa trên số ngày chậm nộp và căn cứ vào mốc thời gian mà có cách xác định tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khác nhau. Nếu chậm nộp thuế thì sẽ bị xử phạt hành chính tính theo số ngày chậm nộp.

Tùy theo số ngày bị trễ so với thời gian quy định thì mức phạt sẽ là khác nhau, mức phạt cụ thể được căn cứ theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN quá thời hạn thì phạt theo:

 • Từ 1 ngày đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ thì phạt cảnh cáo
 • Từ 1 ngày đến 10 ngày: Phạt từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng
 • Từ trên 10 ngày đến 20 ngày: Phạt từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng
 • Từ trên 20 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng
 • Từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Phạt từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng
 • Từ trên 40 ngày đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Cá nhân:

Theo nguyên tắc, mức phạt tiền đối với cá nhân sẽ được tính bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức. Nếu người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt như cá nhân.

3. Cách tính mức phạt chậm nộp thuế TNCN

Theo điểm a, điểm b khoản 2 Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC, cách xác định tiền chậm nộp tiền thuế TNCN cụ thể như sau:

 • Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 cho đến nay thì tiền chậm nộp được tính như sau:
  Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp
 • Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính theo các trường hợp sau:
  Trường hợp 1: Trước ngày 01/01/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế được tính như sau:
  Nếu số ngày chậm nộp nhỏ hơn 90 ngày thì số tiền phạt được xác định bằng:
  Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp
  Nếu số ngày chậm nộp lớn hơn 90 ngày thì số tiền phạt được xác định như sau:
  Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x Số ngày chậm nộp - 90 ngày
  Trường hợp 2: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016 thì số tiền phạt được xác định bằng:
  Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 34 Thông tư trên, số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế…

Như vậy, cần lưu ý không chỉ ngày làm việc mà ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định cũng được tính vào số ngày chậm nộp thuế.

Tóm lại, nếu doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân nộp chậm khai quyết toán thuế thì mức phạt sẽ được tính theo quy định trên. Đối với cá nhân muốn hoàn thuế mà chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thì không áp dụng phạt vi phạm hành chính đối với khai thuế quá thời hạn.

Xem thêm: Dịch vụ giải thể công ty trọn gói

Chia sẻ
Share
0966002638