Tham khảo

Quy định mới nhất về BHXH điện tử
Quy định mới nhất về BHXH điện tử
13/02/2017 - Lượt xem: 60
Nghị định mới nhất quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT,...
Bảo hiểm xã hội điện tử là gì?
Bảo hiểm xã hội điện tử là gì?
10/02/2017 - Lượt xem: 72
BHXH điện tử là việc kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm qua mạng của các doanh nghiệp, các nhân, tổ...
Có thể nộp bảo hiểm xã hội 1 lần để được hưởng lưu hưu?
Có thể nộp bảo hiểm xã hội 1 lần để được hưởng lưu hưu?
30/09/2016 - Lượt xem: 59
Gần đây trên báo Lao động nhận được thư thắc mắc của người lao động tại Đà Nẵng về việc nộp 1 lần đủ số tiền phải đóng cho bảo hiểm xã hội trong vòng 20 năm với mong muốn được nhận lương hưu khi chưa đủ tuổi quy định của Nhà...
0966002638