Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (Luật số 71/2006/QH11)

29/09/2016 - Lượt xem: 779
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Luật Bảo hiểm xã hội, số 71/2006/QH11, được Quốc Hội thông qua và ban hành ngày 29, tháng 6, năm 2006. Văn bản này đã bị thay thế bởi Luật bảo hiểm xã hội 2016.

Download Luật Bảo hiểm xã hội (224K) hoặc đọc toàn văn tại website của Bộ Tư pháp (có thể hơi chậm vì nhiều truy cập)

Độc giả chú ý: Văn bản luật này hiện đã hết liệu lực và bị thay thế bởi Luật Bảo hiểm xã hội 2016 (Có hiệu lực từ ngày 1-1-2016)

Nguồn: vanban.chinhphu.vn

Chia sẻ
Share
0966002638