Văn bản mới nhất quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội 2017

13/02/2017 - Lượt xem: 493
2 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Cập nhật tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ mới nhất 2017 theo một số văn bản hiện hành.

Bài viết kỳ trước Cập nhật mức đóng bảo hiểm mới nhất (2017), chúng tôi đã cung cấp một số thông tin về tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm cũng như mức đóng bảo hiểm trong năm 2017. Tuy nhiên, về mức đóng bảo hiểm bài viết mới chỉ đề cập khái quát. Vì vậy, chuyên mục kỳ này sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm theo văn bản quy định mới nhất.

Nếu trong thời gian tới, pháp luật không có sự thay đổi nào về tỷ lệ đóng bảo hiểm thì mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2017 sẽ được thực hiện Luật BHXH số 58/2014/QH13, Luật việc làm năm 2013 và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP.

Tỷ lệ đóng BHXH

Theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc bằng tỷ lệ % mức tiền lương tháng căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Cụ thể tổng mức đóng cả 5 chế độ hiện nay là 26%. Trong đó người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; đơn vị sử dụng lao động đóng 18% ( 3% vào quỹ ốm đau – thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Người hoạt động không chuyên trách phường, xã mức đóng BHXH hàng tháng vào quỹ hưu, tuất bằng 22% mức lương cơ sở. Trong đó, người lao động đóng 8%; đơn vị sử dụng lao động đóng 14%.

Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người lao động đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần.

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa không quá 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng: mức đóng hằng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của người lao động trước khi nghỉ việc (hoặc chết) vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Ngoài tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc thì mức đóng BHXH tự nguyện năm 2017 cũng được quy định khá chi tiết. Tỷ lệ đống BHXH tự nguyện bằng tỷ lệ % mức thu nhập do người tham gia lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện.

Tỷ lệ đóng BHYT

Theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì tỷ lệ đóng BHYT bằng tỷ lệ 5 mức lương tháng làm căn cứ đóng BHYT, hiện nay tỷ lệ chung là 4,5%. Trong đó, người lao động đóng 1,5%, người sử dụng lao động đóng 3%).

Tỷ lệ đóng BHTN

Theo quy định của Luật Việc làm thì tỷ lệ đóng BHTN bằng tỷ lệ % mức tiền lưng tháng làm căn cứ đóng BHTN. Cụ thể mức đóng BHTN là 2%, trong đó người lao động đóng 1%, người sử dụng lao động đóng 1% tiền lương tháng. Ngoài ra, ngân sách nhà nước hỗ trợ quỹ BHTN tối đa bằng 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHTN.

Tỷ lệ đóng KPCĐ (kinh phí công đoàn)

Ngoài đóng BHXH, BHYT, BHTN các đơn vị sử dụng lao động còn phải đóng Kinh phí công đoàn (KPCĐ). Theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP, từ ngày 10/1/2014 tất cả các doanh nghiệp dù có hoặc chưa có công đoàn đều phải đóng KPCĐ là 2 %.

Như vậy, nếu không tính phần ngân sách nhà nước hỗ trợ thì tổng tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2017 theo văn bản quy định hiện hành là 32,5%, trong đó đơn vị sử dụng lao động đóng 22%, người lao động đóng 10,5% tiền lương tháng.

van-ban-moi-nhat-quy-dinh-nop-bao-hiem-xa-hoi

Trường hợp, đóng KPCĐ thì tỷ lệ đóng bảo hiểm 2017 là 34,5 %, trong đó đơn vị sử dụng lao động đóng 24%, người lao động vẫn đóng 10,5 % lương tháng.

Chia sẻ
Share
0966002638