Luật Bảo hiểm xã hội 2014 – 58.2014.QH13 (bản word)

09/03/2017 - Lượt xem: 545
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là văn bản mới nhất có hiệu lực và ảnh hưởng tới nhiều chính sách của nhà nước về nộp, chi trả bảo hiểm xã hội cũng như quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Văn bản này có hiệu liệu từ ngày 1-1-2016 và thay thế văn bản Luật Bảo hiểm xã hội 2004. Riêng điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Bạn có thể tải về bản Word để in ra bằng việc nhấp chuột vào liên kết này Luật BHXH 58.2014.QH13. Văn bản gồm 51 trang, được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký và thông qua ngày 20-11-2014.

Bảo hiểm xã hội là vấn đề liên quan tới mọi tầng lớp trong xã hội và luôn có nhiều phát sinh tình huống khi vận dụng. Vậy bạn tham khảo luật gốc để có các kiến thức cơ bản trong việc thi hành cũng như đòi hỏi quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Hoặc bạn cũng có thể đọc toàn văn tài liệu này tại CSDL Luật Quốc gia

Chia sẻ
Share
0966002638