Năng lực của Kế toán Đại Dương

NĂNG LỰC ĐẠI DƯƠNG

Để giữ uy tín với khách hàng, chúng tôi tuân thủ một bộ tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng khắt khe dựa trên triết lý quản lý chất lượng tổng thể. Kết hợp các tiêu chuẩn này với nhóm dịch vụ khách hàng chủ động tạo ra dịch vụ khách hàng chất lượng.

Dịch vụ của chúng tôi chủ yếu là như sau:

Dịch vụ kế toán trọn gói

Báo cáo thuế theo tháng, quý

Lập báo cáo tài chính theo luật định

Rà soát báo cáo tài chính 

Soát xét chi phí xây dựng và giá trị đầu tư cuối cùng,

Xem lại báo cáo tài chính,

Thực hiện các thủ tục thoả thuận về thông tin tài chính;

Hỗ trợ kế toán bao gồm

Cập nhật, hướng dẫn giữ sổ sách, ghi chép giao dịch, chuẩn bị thuế và báo cáo tài chính;

Thiết kế, tổ chức hệ thống kế toán và xử lý thông tin kế toán;

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt phần mềm kế toán.

Dịch vụ Rủi ro Doanh nghiệp (ERS) bao gồm

Đánh giá và đánh giá kiểm soát nội bộ,

Kiểm toán nội bộ,

Rủi ro và kiểm soát CNTT, và các dịch vụ tư vấn kiểm soát và rủi ro khác. 

Tư vấn doanh nghiệp

Sáp nhập và mua lại

Định giá và nghiên cứu thị trường

Hỗ trợ nhập thị trường và lập kế hoạch thuế chiến lược

Cơ cấu kinh doanh hiệu quả về thuế

Đánh giá tuân thủ thuế của công ty

Kê khai thuế 

Đào tạo và hội thảo

Quản trị nhân sự

Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện 100% vốn nước ngoài, liên doanh, liên doanh

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi tin rằng dựa trên sự kết hợp của các nguyên tắc về kế toán, thuế, tư vấn tài chính và dịch vụ tư vấn cho phép chúng ta thấy rõ hơn và sâu sắc hơn - tạo ra giá trị lớn hơn cho khách hàng của chúng tôi

0966002638