Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng 2019

25/06/2019 - Lượt xem: 1226
4 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Hoàn thuế giá trị gia tăng là khi doanh nghiệp được Nhà nước trả lại số thuế giá trị gia tăng mà người nộp thuế đã nộp cho Ngân sách Nhà nước trong một số trường hợp nhất định. Vậy điều kiện để hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

1. Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Theo Luật Thuế GTGT năm 2008, sửa đổi bổ sung 2013, 2016 quy định, các trường hợp sau đây được hoàn thuế GTGT:

 • Cơ sở KD trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.
 • DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
 • DN đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.
 • Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn số thuế GTGT đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó.
 • Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.
 • Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.

2. Điều kiện hoàn thuế GTGT 2019

Căn cứ vào khoản 1, Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định, các DN thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng được các điều kiện dưới đây:

 • DN đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy phép đầu tư.
 • Là cơ sở , tổ chức kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ
 • Lập và lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật
 • Có con dấu đúng với quy định của pháp luật
 • Có tài khoản gửi tiền tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh

3. Thủ tục hoàn thuế GTGT

Theo thông tư 156/2013/TT-BTC, thủ tục hoàn thuế được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

 • Văn bản yêu cầu hoàn thuế
 • Giấy đề nghị hoàn trả thuế theo Mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)
 • Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế như: bản sao các tờ khai thuế GTGT hàng tháng, lập bảng kê các hóa đơn lớn hơn 20 triệu thanh toán qua ngân hàng,…(với mỗi trường hợp được hoàn thuế GTGT là khác nhau).

Bước 2: Nộp hồ sơ thuế

Nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. Hồ sơ có thể gửi trực tiếp tại cơ quan thuế, qua cổng thông tin điện tử hoặc gửi qua đường bưu chính.

Bước 3: Xử lý hồ sơ, ra quyết định và trả tiền thuế GTGT cho người nộp thuế

Cục Thuế căn cứ theo Khoản 1 Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC, quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định; căn cứ Quyết định hoàn thuế và bù trừ thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp.

Ngoài ra, DN cũng có thể sử dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT để giải quyết các vấn đề hoàn thuế được hoàn thuế nhanh thời gian nhanh chóng, chính xác và giá cả cũng rất hợp lý.

4. Thời gian hoàn thuế GTGT

Thời gian hoàn trả được chia thành 2 trường hợp sau:

 • Hoàn thuế trước - kiểm tra sau : Nếu hồ sơ hoàn thuế Không thuộc diện được hoàn hoặc chưa đủ thông tin thì cơ quan thuế sẽ gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế sẽ ban hành quyết định hoàn thuế trong thời gian không quá 6 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
 • Kiểm tra trước - hoàn thuế sau : Sau 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế. Cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh sẽ chi trả hoàn thuế cho người nộp thuế chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

Trên đây là những thông tin bổ ích về thời gian, thủ tục và điều kiện để hoàn thuế GTGT. Liên hệ 0966.002.638 để được tư vấn chi tiết.

Chia sẻ
Share
0966002638