Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)

08/03/2017 - Lượt xem: 582
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 09-09-2015 về việc Ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Tài liệu gồm 215 trang được scan lại thành dạng PDF, là tài liệu mới nhất có hiệu lực về bảo hiểm xã hội, là cơ sở của nhiều hướng dẫn và chính sách, chế tài, quyền lợi và nghĩa vụ dành cho người lao động và người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Bạn có thể download tài liệu bằng click vào liên kết download quyet-dinh-so-959-BHXHVN (Định dạng PDF, dung lượng 18.2Mb) hoặc có thể tham khảo tại trang web của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ
Share
0966002638