Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ

25/03/2017 - Lượt xem: 585
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 29/12/2014 về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nghị định gồm 13 trang do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 29 tháng 12 năm 2014.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nghị định 134/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016. Các quy định tại Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại Khoản 2 Điều này.

Bạn có thể download bản pdf về máy bằng cách click vào liên hết nghi-dinh-134-2015-nd-cp hoặc đọc toàn văn Nghị định tại website Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Chia sẻ
Share
0966002638