Quyết định 636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

25/03/2017 - Lượt xem: 551
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 22/04/2016 Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Tài liệu do TGĐ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Nguyễn Thị Minh ký và ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2016. Tài liệu này nói về Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.

Tài liệu gồm 02 trang và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2016. Bạn có thể tải về bản Word bằng cách click vào liên kết quyet-dinh-636-qd-bhxh hoặc có thể xem toàn bộ Quyết định tại trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chia sẻ
Share
0966002638