Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

25/03/0201 - Lượt xem: 583
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban ngày 29/12/2015 về việc Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, ngày 29 tháng 12 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bạn hành Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH.

Thông tư quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016; các quy định tại Thông tư áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Bạn có tải về máy bản PDF (3 trang) bằng cách click vào liên kết sau Thong-tu-58-BLÐTBXH hoặc đọc toàn văn thông tư tại trang web của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chia sẻ
Share
0966002638