Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ

25/03/2017 - Lượt xem: 484
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 05/01/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nghị định do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký và ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2016.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2016. Nghị định thay thế cho Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bạn có thể tải về máy bản PDF (13 trang) bằng cách click vào liên kết Nghi-dinh-01-2016-nd-cp hoặc xem toàn bộ Nghị định tại website Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Chia sẻ
Share
0966002638