Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

25/03/2017 - Lượt xem: 518
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Thông tư do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 18/02/2016 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tài liệu gồm 20 trang do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 18 tháng 02 năm 2016.

Thông tư này quy định chi tiết hướng dẫn Điều 76 của Luật Bảo hiểm xã hội và một số điều của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ. Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 04 năm 2016.

Bạn có thể download bản Word bằng cách nhấp chuột vào liên kết Thông tư- 01-2016-TT hoặc xem toàn bộ thông tư tại trang web Cổng thông tin điện từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chia sẻ
Share
0966002638