Quyết Toán

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân uy tín
Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân uy tín
Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gồm: tư vấn thuế, thuế suất, các khoản miễn thuế - giảm trừ, tính thuế TNCN cuối cùng phải nộp. Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ thuế...
Soát xét hồ sơ quyết toán thuế
Soát xét hồ sơ quyết toán thuế
Soát xét hồ sơ quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra và soát xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để sổ sách kế toán và các báo cáo kế toán phù hợp theo đúng quy định của pháp...
0966002638