Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài muốn góp vốn mua cổ phần tại công ty Việt Nam

20/05/2019 - Lượt xem: 1265
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Người nước ngoài có quyền góp vốn hay mua cổ phần tại các công ty của Việt Nam. Tuy nhiên, khi muốn đầu tư bằng cách mua cổ phần, góp vốn thì các nhà đầu tư nước ngoài cần phải có những điều kiện sau.

Hình thức nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần góp vốn vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là cá nhân người nước ngoài, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại công ty có 100% vốn Việt Nam.

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần thông qua việc mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Góp vốn vào công ty hợp danh thông qua việc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh.
 • Góp vốn vào công ty Việt Nam theo hình thức khác.

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại công ty Việt Nam

 1. Đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài

 • Nhà đầu tư nước ngoài phải có tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tất cả các hoạt động mua, bán cổ phần, thu mua cổ tức, chuyển nhượng vốn góp lợi nhuận, chuyển tiền ra nước ngoài đều thông qua tài khoản này.
 • Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài khi muốn mua cổ phần hoặc góp vốn cần có bản sao của các loại giấy tờ sau: Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận ĐKKD/ Tài liệu tương đương khác do cơ quan quản lý có thẩm quyền tại nước tổ chức nước ngoài đó thành lập/ ĐKKD cấp/ Giấy ĐK Thuế của Cơ quan Thuế nơi tổ chức đó thành lập/ ĐKKD; Hoặc Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam (nếu có CN tại Việt Nam). Hoặc là bản sao giấy chứng nhận ĐKKD của công ty đầu tư chứng khoán,… Và Tài liệu liên quan đến người trực tiếp thực hiện giao dịch.
 1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài

 • Nhà đầu tư nước ngoài cần phải có tài khoản”góp vốn, mua cổ phần bằng tiền Việt Nam” được mở tại các ngâ hàng thương mại của Việt Nam. Các hoạt động, mua bán cổ phần, cổ tức, chuyển nhượng vốn góp, lợi nhuận hay
 • Bản sao hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) và lý lịch của người đầu tư nước ngoài đã được chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho người đại diện Việt Nam phải có thêm bản sao hợp lệ văn bản ủy quyền cho người đại diện Việt Nam, bản sao công chứng giấy chứng nhận ĐKKD của tổ chức đạ diện Việt Nam và tài liệu liên quan đến người trực tiếp thực hiện giao dịch.
 1. Các điều kiện liên quan khác

Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện sau:

 • Điều kiện áp dụng đối với Nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần tại công ty Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Các điều kiện khác (nếu có) quy định trong điều lệ doanh nghiệp Việt Nam mà Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, góp vốn và bảo đảm không trái với quy định của pháp luật.
 • Lưu ý: Khi doanh nghiệp đăng ký thay đổi do chuyển nhượng vốn, bán cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài, Phòng ĐKKD sẽ đề nghị doanh nghiệp xuất trình các tài liệu chứng minh Nhà đầu tư nước ngoài đã đáp ứng các điều kiện trên để kiểm tra.
 1. Các điều kiện khác

 • Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, góp vốn vào công ty Việt Nam phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động của Việt Nam. Tham gia các hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty Việt Nam không hạn chế trừ các trường hợp như sau:
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trên đây là thông tin về điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần tại các công ty Việt Nam. Nếu bạn có nhu cầu cũng như thắc mắc xin vui lòng gọi điện đến số 0966.002.638 hoặc gửi email về địa chỉ ketoandaiduong668@gmail.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Chia sẻ
Share
0966002638