Nghị định 88/2016/ NĐ-CP của Chính phủ

25/03/2017 - Lượt xem: 601
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 1/7/2016 Về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.

Tài liệu gồm 27 trang do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, ban hành và đồng thời có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.

Nghị định quy định về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện thông qua việc hình thành quỹ hưu trí từ sự đóng góp tự nguyện của người tham gia quỹ và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản hưu trí cá nhân; việc quản lý đầu tư, chi trả và giám sát quỹ hưu trí.

Nghị định không điều chỉnh các hoạt động của quỹ thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hoạt động cung cấp sản phẩm bảo hiểm hưu trí của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Bạn có thể tải tài liệu về bằng cách click vào liên kết nghi-dinh-88-nd-cp (định dạng PDF) hoặc có thể đọc toàn văn tài liệu tại đây.

Chia sẻ
Share
0966002638