Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 (mới nhất)

08/10/2018 - Lượt xem: 831
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Chi tiết lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 như thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính...

Chậm nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế đương nhiên sẽ bị nộp phạt. Mức nộp phạt chậm nộp báo cáo thuế nhiều hay ít tùy thuộc vào số ngày chậm. Chậm báo cáo càng lâu thì nộp tiền phạt càng lớn và ngược lại. Chính vì vậy, nếu chưa biết rõ lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 cụ thể như thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế GTGT, TNCN ... thì các kế toán viên nên nhanh chóng tham khảo và ghi nhớ ngay thời hạn mới nhất năm 2018 dưới đây.

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 (mới nhất)

(Lưu ý: Nếu thời hạn nộp báo cáo thuế rơi vào Chủ nhật thì lịch nộp có thể được lùi lại sang ngày hôm sau)

Tháng

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT theo quý

DN kê khai thuế GTGT theo tháng

 
 

1

20/01/2018

 

– Tờ khai Thuế GTGT T12/2017

 
 

– Tờ khai Thuế TNCN T12/2017 (nếu có)

 

– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

 

30/01/2018

– Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2017

– Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý IV/2017 (nếu có)

 

– Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2017 (nếu có)

 

– Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý IV/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

 
 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

Nộp thuế môn bài năm 2018

 
 

Nộp thuế môn bài năm 2018

 

2

20/02/2018

 

– Tờ khai Thuế GTGT T1/2018

 

– Tờ khai Thuế TNCN T1/2018 (nếu có)

 

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

3

20/03/2018

 

– Tờ khai Thuế GTGT T2/2018

 

– Tờ khai Thuế TNCN T2/2018

 

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

30/03/2018

– Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

– Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

 

– Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

– Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

 

Báo Cáo Tài Chính năm 2017 (được gia hạn đến ngày 2/4/2018)

Báo Cáo Tài Chính năm 2017 (được gia hạn đến ngày 2/4/2018)

 

4

20/04/2018

 

– Tờ khai Thuế GTGT T3/2018

 

– Tờ khai Thuế TNCN T3/2018 (nếu có)

 

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

30/04/2018

– Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018

– Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý I/2018 (nếu có)

 

– Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)

 

– Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT  Quý I/2018 (nếu có)

 BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

 

– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

 
 

5

21/5/2018 ( Vì 20/5/2018 là Chủ nhật)

 

– Tờ khai Thuế GTGT T4/2018

 

– Tờ khai Thuế TNCN T4/2018 (nếu có)

 

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

6

20/06/2018

 

– Tờ khai Thuế GTGT T5/2018 

 

– Tờ khai Thuế TNCN T5/2018 (nếu có)

 

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

7

20/07/2018

 

– Tờ khai Thuế GTGT T6/2018

 

– Tờ khai Thuế TNCN T6/2018 (nếu có)

 

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

30/07/2018

– Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018

– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý II/2018

 

– Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)

 

– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý II/2018 (nếu có)

 BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

 

– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

 
 

8

20/08/2018

 

– Tờ khai Thuế GTGT T7/2018

 

– Tờ khai Thuế TNCN T7/2018 (nếu có)

 

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

9

20/09/2018

 

– Tờ khai Thuế GTGT T8/2018

 

– Tờ khai Thuế TNCN T8/2018 (nếu có)

 

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

10

20/10/2018

 

– Tờ khai Thuế GTGT T9/2018

 

– Tờ khai Thuế TNCN T9/2018 (nếu có)

 

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

30/10/2018

– Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018

– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2018

 

– Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)

 

– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2018

– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

 

– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

 
 

11

20/11/2018

 

– Tờ khai Thuế GTGT T10/2018

 

– Tờ khai Thuế TNCN T10/2018 (nếu có)

 

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

12

20/12/2018

 

– Tờ khai Thuế GTGT T11/2018

 

– Tờ khai Thuế TNCN T11/2018 (nếu có)

 

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

 

Xem thêm: Cách làm báo cáo thuế hàng quý đơn giản nhất

 

Chia sẻ
Share
0966002638