Những loại báo cáo thuế hàng tháng doanh nghiệp phải nộp

01/10/2018 - Lượt xem: 729
3 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Báo cáo thuế GTGT và thuế TNCN là hai loại báo cáo thuế mà mọi doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế theo tháng bắt buộc phải nộp cho cơ quan thuế. Nếu không làm báo cáo thì chắc chắn 100% bị xử phạt và mức phạt tùy thuộc vào từng loại báo cáo.

Có nhiều lý do dẫn đến giải thể doanh nghiệp. Trong đó, không kê khai nộp thuế (cụ thể là không nộp thuế hàng tháng) là một trong những lý do chính. Do đó, mọi doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh đều phải có nghĩa vụ báo cáo thuế hàng tháng để nộp cho cơ quan thuế. 

Vậy, hàng tháng phải làm những báo cáo thuế gì để nộp cho cơ quan thuế? Kế Toán Đại Dương sẽ chia sẻ chi tiết và đầy đủ nhất.

I.    Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng

Nếu doanh nghiệp của bạn thuộc đối tượng kê khai thuế theo tháng thì bạn thực hiện kê khai và nộp các loại báo cáo thuế cụ thể sau:

1.    Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Kê khai thuế GTGT hàng tháng có 2 phương pháp là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp:

a. Kê khai thuế GTGT hàng tháng theo phương pháp khấu trừ

Nếu doanh nghiệp của bạn chứng minh được việc mua sắm tài sản cố định, máy móc > 1 tỷ đồng thì có thể làm công văn xin để được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ gồm:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT
 • Kèm theo các phụ lục khác (nếu có)

b. Kê khai thuế GTGT hàng tháng theo phương pháp trực tiếp

Những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng thì phải kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và kê khai theo phương pháp trực tiếp. Phương pháp này gồm:

+ Trực tiếp trên giá trị gia tăng:

Kê khai thuế GTGT hàng tháng trực tiếp trên giá trị gia tăng cần nộp:

 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT

+ Trực tiếp trên doanh thu:

Kê khai thuế GTGT hàng tháng trực tiếp trên doanh thu cần nộp:

 • Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

Chú ý: Dù phát sinh hay không phát sinh thì hàng tháng doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế.

2.    Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Nếu doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo tháng thì có 2 trường hợp sau:

 • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
 • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Các báo cáo thuế TNCN phải nộp hàng tháng:

 • Tờ khai thuế  TNCN  mẫu số 02/KK-TNCN (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công).
 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền…)

Lưu ý: Nếu trong tháng không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.

Ngoài 2 loại báo cáo trên, nếu trong tháng doanh nghiệp có phát sinh các loại thuế khác như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên… thì bạn phải làm tờ khai theo mẫu trên phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải chú ý đến các tháng đặc biệt sau:

 • Tháng 1 hàng năm có thêm thuế môn bài (xét doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 – 31/12)
 • Cuối thàng 3 hàng năm là thời điểm phải nộp các quyết toán thuế và báo cáo tài chính: quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính.

II. Thời hạn nộp các báo cáo thuế theo tháng

Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. 

Kế toán Đại Dương hướng dẫn Cách làm báo cáo thuế hàng tháng đơn giản nhất quý doanh nghiệp có thể click để tham khảo.

Xem thêm: Cách làm báo cáo thuế hàng quý đơn giản nhất

Chia sẻ
Share
0966002638