Báo cáo thuế là gì?

06/10/2018 - Lượt xem: 1160
2 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Tìm hiểu về thuế và báo cáo thuê hay kê khai thuế mà doanh nghiệp cần thực hiện.

Thuế là công cụ để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế. Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, do đó thuế giá trị gia tăng có vai trò rất quan trọng và được thể hiện như sau:

Thuế GTGT thuộc loại thuế gián thu và dược áp dụng rộng rãi đối với mọi tổ chức, cá nhân có tiêu dùng sản phẩm hàng hóa hoặc được cung ứng dịch vụ, nên tạo được nguồn thu lớn và tương đối ổn định cho ngân sách nước nhà.

Thuế tính tren giá bán hàng hóa hoặc giá dịch vụ nên không đi sâu xem xét, phân tích về tính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi phí, làm cho việc tổ chức quản lý thu tương đối dễ dàng hơn các loại thuế trực thu.

Khai báo thuế hay báo cáo thuế là việc Doanh Nghiệp tự  trình báo với Cơ Quan Thuế (là đơn vị đại diện cho Nhà Nước ) về số thuế phát sinh mà Doanh Nghiệp có trách nhiệm phải nộp.

Doanh nghiệp trình báo trên cơ sở Tự khai và tự chịu trách nhiệm về việc khai báo đó.

 Việc khai báo thuế được thực hiện bằng văn bản hoặc khai bằng điện tử và nộp cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Doanh Nghiệp. Hiện nay việc khai báo đa phần được thực hiện bằng khai báo điện tử.

Các loại thuế thông thường mà Doanh nghiệp phải tự khai báo và nộp thuế cho Nhà Nước

  1. Thuế Xuất Nhập Khẩu.
  2. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
  3. Thuế bảo vệ môi trường.
  4. Thuế Môn Bài.
  5. Thuế Thu nhập cá nhân.
  6. Thuế GTGT.
  7. Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế hàng tháng tại Hà Nội

Chia sẻ
Share
0966002638