Làm báo cáo thuế hàng tháng cần lưu ý những gì?

05/10/2018 - Lượt xem: 625
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Chia sẻ tất cả các lưu ý quan trọng khi làm báo cáo thuế hàng tháng được các chuyên gia hàng đầu về kế toán đúc kết.

Kỳ trước, Kế Toán Đại Dương đã hướng dẫn chi tiết cách làm báo cáo thuế hàng tháng đơn giản nhất. Tuy nhiên không phải cứ chuẩn bị giấy tờ, thủ tục đầy đủ là xong mà người báo cáo còn cần phải có mẹo để việc báo cáo thuế vừa nhanh chóng lại chuẩn xác nhất.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi làm báo cáo thuế hàng tháng được công ty kế toán hàng đầu Hà Nội đúc kết và chia sẻ:

Lưu ý khi làm báo cáo thuế hàng tháng

1. Sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự bán ra, đồng thời cũng là theo trình tự ngày tháng. Hóa đơn mua vào sắp xếp theo trình tự ngày tháng. Bạn nên lấy một mẫu giấy kẹp lại ghi rõ hóa đơn bán ra tháng … năm…

2. Nếu bạn làm nhiều công ty một lúc thì bạn nên ghi rõ hóa đơn bán ra tháng…năm… Tên công ty

3. Khi hạch toán lên phần mềm kế toán, bạn phải phân biệt được đâu là hàng hóa, hay nguyên vật liệu, tài sản cố định, dụng cụ công cụ vì có thể hàng hóa của công ty này nhưng sẽ là dụng cụ công cụ hoặc tài sản của công ty khác và ngược lại.

4. Khi hạch toán hóa đơn đầu ra cần phân loại đâu là doanh thu bán hàng hóa, đâu là doanh thu dịch vụ hay đâu là doanh thu bán thành phẩm để cho vào tài khoản tương ứng. Doanh thu bán hàng hóa dùng TK 5111, doanh thu bán thành phẩm dùng TK 5112; Doanh thu cung cấp dịch vụ dùng TK 5113.

5. Khi kê khai thuế nên lưu ý các trường hợp kê khai đặc biệt như sau:

Hóa đơn nhập khẩu thì khi nào có chứng từ nộp tiền thuế nhập khẩu bạn mới được kê khai vào tháng nộp tiền và thông tin ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn căn cứ vào giấy nộp tiền để kê khai. Nhà xuất khẩu nước ngoài không có mã số thuế.

6. Cần lưu trữ hóa đơn, giấy nộp tiền các loại thuế nên photo thêm mấy bản, nếu cơ quan thuế yêu cầu mang giấy nộp tiền đi đối chứng bạn nên mang tờ photo tránh mất chứng từ không chứng minh được công ty đã nộp tiền vào NSNN.

7. Hàng tháng bạn nên cẩn thận trong việc kê khai. Nên kiểm tra lại chỉ tiêu [25] trên HTKK vì có khi nhỡ xóa đi chỉ tiêu này sẽ làm mất số thuế GTGT được khấu trừ.

8. Hàng tháng cần hạch toán vào phần mềm kế toán rồi mới hất dữ liệu ra HTKK và so sánh số thuế được khấu trừ hay phải nộp của các tháng có trùng với nhau giữa HTKK và Phần mềm hạch toán hay không? Nếu sai bạn đang HT sai thuế hoặc kê khai sai. Chỉnh lại cho đúng trước khi nộp tờ khai. Đặc biệt là cuối năm tài chính. (trước khi lập tờ khai thuế tháng 12/N)

9. Lưu ý phần tiền lương trên chỉ tiêu 334 phải khớp với quyết toán thuế TNCN, có nghĩa là tổng lương phải trả cho cán bộ công nhân viên so với tổng hợp lương từng cá nhân lên quyết toán thuế TNCN cuối năm phải khớp nhau.

10. Khi lập bảng cân đối số phát sinh cần biết cách cân đối chi phí hợp lý như chi phí tiền lương so với doanh thu, chi phí tiếp khách trên tổng chi phí, chi phí khác…

11. Cân đối các vấn đề như hàng tồn kho trên chi tiết phải giống tổng hợp không được lệch.

12. Xử lý các vấn đề về dụng cụ công cụ so với bảng trích phân bổ dụng cụ công cụ

13. Xử lý các vấn đề về tài sản cố định so với bảng trích khấu hao tài sản cố định.

14. Trược khi lập báo cáo tài chính bạn cần phải lập quyết toán thuế TNDN trước để so sánh chênh lệch số thuế TNDN cuối năm so với các quý. Từ đó tạo bút toán xử lý chênh lệch thuế TNDN và kết chuyển lại mới lập báo cáo tài chính.

15. Biết cách cân đối mọi vấn đề trên báo cáo như trên thuế, chi phí, lợi nhuận… để cuối năm không vất vả trong việc lập BCTC. Đây là kinh nghiệm dành cho các bạn kế toán muốn làm nhiều công ty một lúc. 

Trên đây là 15 lưu ý khi làm báo cáo thuế hàng tháng. Nếu còn gặp vướng mắc trong báo cáo thuế, bạn có thể liên hệ Dịch vụ báo cáo thuế của Kế Toán Đại Dương để được hỗ trợ và giải đáp chi tiết nhất.

Xem thêm: Cách làm báo cáo thuế hàng quý đơn giản nhất

Chia sẻ
Share
0966002638