Tin Vui Kinh Doanh Việt Nam

20/03/2018 - Lượt xem: 124
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao sự chuyển biến tích cực của môi trường kinh doanh Việt Nam năm qua dù vẫn còn vài tồn đọng cần tháo gỡ.

Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố Whitebook 2018 (Sách trắng 2018), ấn phẩm thường niên lần thứ 10 về môi trường đầu tư, kinh doanh theo cảm nhận của các doanh nghiệp thành viên. Ấn phẩm đánh giá cao vai trò của Chính phủ trong việc tạo ra những chuyển biến tích cực và rõ nét trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam năm qua.

"Chúng tôi đánh giá cao cách tiếp cận mang tính xây dựng, kiến tạo và cởi mở của Chính phủ khi đề cao vai trò thiết yếu của doanh nghiệp và xem doanh nghiệp là đối tác trong thúc đẩy thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế quốc gia", ấn phẩm nhận xét.

Trong năm 2017, chính quyền địa phương đã thực hiện hơn 5.000 cải cách, tạo cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thị trường. Các bộ liên quan như Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Công Thương tiếp tục cải thiện điều kiện thủ tục hành chính và xóa bỏ điều kiện kinh doanh theo Luật Đầu tư.

Riêng Bộ Công Thương đã cắt và đơn giản hóa được 675 điều kiện kinh doanh (chiếm 55,5% tổng số điều kiện kinh doanh). Việc tái cấu trúc của Bộ này ở Vụ Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực cũng được EuroCham đánh giá cao.

Souce: VNxpr

0966002638