Đại lý thuế là gì? Tìm hiểu về đại lý thuế

13/09/2018 - Lượt xem: 311
4 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Khái niệm ĐẠI LÝ THUẾ theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp. Tìm hiểu tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý thuế uy tín tại Hà Nội.

Đại lý thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế – Đại lý thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế.

Khi thành lập pháp nhân để kinh doanh thì bạn bắt buộc phải có sổ sách kế toán và kê khai, nộp thuế cho nhà nước theo đúng quy định pháp luật. Người làm tất cả những công việc đó là phòng kế toán của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, luật thuế thì rất rộng và thường xuyên thay đổi, do đó, người làm kế toán rất khó để có thể nắm bắt được hết các điểm thay đổi đó dễ dẫn đến việc kê khai sai, thiếu, hoặc thừa số thuế phải nộp. Hậu quả là doanh nghiệp bị truy thu và phạt thuế. Đây cũng là lý do tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ đại lý thuế?

Sự chuyên môn hóa tất yếu sẽ làm nảy sinh ra một tổ chức nào đó có chuyên môn sâu về thuế đứng ra giải quyết các thủ tục đó thay cho doanh nghiệp. Đại lý Thuế chính là một tổ chức như vậy.

Theo Điều 6 – Thông tư 117/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 19 tháng 07 năm 2012, Được quy định chi tiết Đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:

Tại điều 3, thông tư 117/2012/TT-BTC quy định:

1. Nhân viên đại lý thuế phải có đủ các điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam.

b) Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp.

c) Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

2. Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một (01) đại lý thuế.

3. Quyền và trách nhiệm của đại lý thuế trước pháp luật về việc kiểm tra, xác nhận các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này đối với nhân viên đại lý thuế.

Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

  • Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.    

Dịch vụ Đại lý Thuế mới có ở Việt Nam trong khi hoạt động này đã rất phổ biến ở trên thế giới. Tại Nhật Bản, Đại lý Thuế đã có từ năm 1952 và có trên 90% doanh nghiệp Nhật bản sử dụng dịch vụ này. Trung Quốc hiện đã có hơn 70.000 Đại lý Thuế.

Đại lý Thuế là một đơn vị cung cấp các dịch vụ thực hiện các thủ tục về thuế, là doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm các thủ tục về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dịch vụ Đại lý Thuế là dịch vụ rất mới mẻ ở Việt Nam nên nhiều doanh nghiệp ban đầu sẽ khó tránh khỏi tâm lý còn e dè với dịch vụ này. Tuy nhiên cần phải thấy rằng dịch vụ Đại lý Thuế là dịch vụ đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu kỹ lưỡng từ năm 2006 và cho đến 2010 mới chuẩn bị cho phép hoạt động. Điều này có thể thấy sự cẩn trọng trong quản lý hoạt động này của các cấp quản lý có thẩm quyền.

0966002638