Tại sao phải giải thể doanh nghiệp?

09/02/2018 - Lượt xem: 621
6 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giải thể doanh nghiệp, tuy nhiên lý do chính vẫn là do không đảm bảo được các nghĩa vụ đối với Nhà nước như kê khai nộp thuế, trả lương cho nhân viên, lập sổ sách kế toán, nộp các chi phí bảo hiểm, phí công đoàn...

Theo nhiều số liệu thống kê, trung bình mỗi ngày nước ta có khoảng 300 doanh nghiệp mới ra đời. Tuy nhiên, tương đương với sự ra đời đó cũng có không ít các doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động không đảm bảo được lợi nhuận và thường xuyên thua lỗ khiến họ phải lựa chọn giải thể doanh nghiệp.

Vậy giải thể doanh nghiệp là gì và tại sao phải giải thể doanh nghiệp?

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác (theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Tại sao phải giải thể doanh nghiệp?

Giải thể doanh nghiệp là điều không một người chủ kinh doanh nào mong muốn. Tuy nhiên, trong vòng đời doanh nghiệp, khi gặp khó khăn, doanh nghiệp có thể ngừng hoạt động trong một thời gian nhất định. Đây là một dạng rút lui tạm thời khỏi thị trường. Tuy nhiên, khi không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh, sản xuất, doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường thông qua hình thức giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp.

Có nhiều ly do dẫn đến việc giải thể doanh nghiệp, tuy nhiên lý do chính vẫn là do không đảm bảo được các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Cụ thể các nghĩa vụ bao gồm:

  • Kê khai nộp thuế: Hàng năm các doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài, làm báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo hàng quý, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và quyết toán năm;
  • Lập sổ sách kế toán;
  • Trả lương cho nhân viên;
  • Nộp các phí khác như phí phòng chống bão lụt, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn;
  • Các khoản tiền phạt vi phạm hành chính…

Số tiền để thực hiện các nghĩa này không phải là con số nhỏ. Trong khi đó, nghĩa vụ kê khai nộp thuế cần thực hiện đúng thời hạn theo quy định của luật Quản lý thuế, nếu chậm thì chi phí sẽ càng tăng cao. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hoặc không thể phát triển được dẫn đến không thể hoàn trả các khoản này. Do đó, họ phải làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Quy trình giải thể doanh nghiệp:

Để biết chính xác các quy trình, thủ tục giải thể doanh nghiệp, bạn đọc vui lòng liên hệ chăm sóc khách hàng miễn phí: 0966 002 638. Rất hận hạnh được phục vụ quý khách!

Xem thêm: Dịch vụ giải thể công ty trọn gói

0966002638