Dịch vụ kế toán thuế văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

5 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Dịch vụ kế toán thuế cho văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam giúp doanh nghiệp thực hiện các công việc kế toán như: lập bảng lương, tính thuế, khai nộp và quyết toán thuế.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Thương mại 2005 thì thương nhân nước ngoài có quyền thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, văn phòng đại diện chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại chứ không được thực hiện các hoạt động trực tiếp sinh lời tại Việt Nam; vì vậy, nghĩa vụ thuế của một văn phòng đại diện nước ngoài hẹp hơn so với một công ty. Theo khoản 3 Điều 17 Luật Thương mại 2005 thì văn phòng đại diện có quyền tuyển dụng người lao động Việt Nam hoặc nước ngoài để làm việc tại văn phòng và đây cũng là căn cứ duy nhất làm phát sinh nghĩa vụ thuế của văn phòng đại diện nước ngoài.

Văn phòng đại diện vốn nước ngoài cũng được tính như một doanh nghiệp, chính vì vậy văn phòng đại diện vốn nước ngoài phải làm đầy đủ mọi nghiệp vụ kế toán như một doanh nghiệp. Với doanh nghiệp "vừa và nhỏ" này thì phương án tiết kiệm chi phí tốt nhất chính là thuê ngoài dịch vụ kế toán thuế.

Công việc kế toán cho văn phòng đại điện bao gồm các công việc sau:

 1. Lập bảng Lương
 2. Tính thuế thu nhập cá nhân từ số liệu lương tháng.
 3. Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 4. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân 
 5. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Thiết bị cần để khai thuế là:

 1. Usb Token mua do bên thuế cấp phép
 2. Tờ khai tài khoản ngân hàng
 3. Kết nối thủ tục nộp thuế online.

Cuối năm tài chính, quyết toán thuế là quá trình kiểm tra, đối chiếu các khoản thu chi phát sinh trong kỳ tính thuế của văn phòng đại diện nước ngoài để thực hiện kê khai và nộp thuế. Đồng thời, quá trình quyết toán thuế cũng giúp văn phòng đại diện có căn cứ để xin miễn giảm hoặc hoàn thuế cũng như giúp cơ quan quản lý thuế cho cơ sở để truy thu thuế.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho văn phòng đại diện:

Với những người lao động làm việc tại văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì thu nhập chịu thuế chính là tiền lương, tiền công được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2020. Nghĩa vụ kê khai, khấu trừ, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người lao động làm việc tại văn phòng đại diện nước ngoài là trách nhiệm của chính văn phòng đại diện đó.

Trong quá trình quyết toán thuế, văn phòng đại diện có thể xem xét và liệt kê các khoản thu nhập cá nhân thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế để làm hồ sơ xin miễn, giảm thuế. Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế thì:

Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ gồm có:

 • Tờ khai thuế;
 • Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.”
 • Đối tượng chịu thuế tại văn phòng đại diện nước ngoài có thể là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú:

→ Cá nhân cư trú:

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Kỳ tính thuế: theo năm.

→ Cá nhân không cư trú:

Không đáp ứng các điều kiện trên.

Kỳ tính thuế: theo từng lần phát sinh thu nhập.

Ngoài ra, quá trình quyết toán thuế cũng giúp các văn phòng đại diện có căn cứ để hoàn thuế nếu số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế thực chất phải nộp. Quyết toán thuế là một quá trình phức tạp và liên quan đến nhiều quy định pháp luật.

Công ty Kế toán Đại Dương giúp khách hàng thực hiện công việc như nhân viên kế toán chuyên nghiệp. Trực tiếp tham gia vào quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, khai nộp & quyết toán thuế cho văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả với giá cạnh tranh (báo giá trước chi tiết cho dịch vụ khách hàng cần cung cấp).

Rất hân hạnh được cung cấp dịch vụ KẾ TOÁN THUẾ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

--------------

Hoạt động của Văn phòng đại diện bao gồm: 

1. Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc.

2. Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3. Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá, cung ứng và tiêu đùng dịch vụ thương mại của thương nhân mà mình đại diện.

4. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà mình đại diện.

5. Các hoạt động khác mà pháp luật Việt Nam cho phép

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

0966002638