Bảng giá dịch vụ

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Bảng báo giá dịch vụ gồm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp / Dịch vụ báo cáo tài chính / Dịch vụ kế toán thuế trọn gói.

STT

Dịch vụ

Báo giá

1

Thành lập công ty mới + Phát hành hóa đơn

3.500.000 đ

2

Thành lập công ty mới + Phát hành hóa đơn + Kê khai thuế 12 tháng + Token khai thuế 3N + Báo cáo tài chính 2018

1.200.000 đ

3

Tạm dừng kinh doanh (Để tiết kiệm 20tr mỗi năm) phí 800.000đ

800.000 đ

 

(Quý khách cung cấp ĐKKD (chụp) + Thời gian dự kiến tạm dừng)

 

 

Theo quy định nếu muốn tạm dừng phải thông báo lên SKHĐT trước 15 ngày.

 

4

Thay đổi nội dung ĐKKD (1 nội dung)

 

 

TNHH 1TV

1.500.000 đ

 

Công ty CP, TNHH 2TV

1.800.000 đ

 

- Thêm một nội dung cộng thêm

300.000 đ

 

- Nếu phát sinh làm lại dấu

300.000 đ

 

(Cung cấp ĐKKD (bản chụp) + Yêu cầu thay đổi)

 

5

Thêm địa điểm kinh doanh

1.200.000 đ

6

7. Thành lập Chi nhánh

1.800.000 đ

7

8. Thành lập văn phòng đại điện

1.500.000 đ

8

9. Giải thể công ty, Chi nhánh (thay mặt DN làm việc với CQ thuế, Hải quan, SKH đầu tư)

7.000.000 đ

9

Đóng cửa văn phòng đại điện

4.000.000 đ

10

Làm báo cáo tài chính 2017

 

 

- Không phát sinh

2.000.000 đ

 

- Phát sinh dưới 20 hóa đơn /năm

4.000.000 đ

 

- Phát sinh 50 hóa đơn /năm

7.000.000 đ

 

- Phát sinh 100 hóa đơn /năm

12.000.000 đ

11

Soát xét, làm lại BCTC (Tùy vào lượng hóa đơn và tính chất hồ sơ của DN)

5.000.000 đ

12

Mở mã số thuế bị đóng

3.000.000 đ

 

(Cung cấp ĐKKD (chụp) + Y/C)

 

13

Thông báo hoạt động trở lạ

800.000 đ

14

Thông báo tài khoản ngân hàng lên SKH đầu tư

300.000 đ

 

(Cung cấp MST + Tên ngân hàng, Chi nhánh, STK)

 

15

Đăng ký sở hữu trí tuệ: chi phí /hợp đồng

2.500.000 đ

 

0966002638