Tin tức

Quyết định 1018/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)
Quyết định 1018/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)
25/03/2017 - Lượt xem: 504
Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 10/10/2014 về việc Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH,...
Quyết định 636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Quyết định 636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
25/03/2017 - Lượt xem: 551
Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 22/04/2016 Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã...
Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ
25/03/2017 - Lượt xem: 484
Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 05/01/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt...
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 – 58.2014.QH13 (bản word)
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 – 58.2014.QH13 (bản word)
09/03/2017 - Lượt xem: 545
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là văn bản mới nhất có hiệu lực và ảnh hưởng tới nhiều chính sách của nhà nước về nộp, chi trả bảo hiểm xã hội cũng như quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã...
Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)
Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bản gốc)
08/03/2017 - Lượt xem: 584
Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 09-09-2015 về việc Ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y...
Quy định mới nhất về BHXH điện tử
Quy định mới nhất về BHXH điện tử
13/02/2017 - Lượt xem: 472
Nghị định mới nhất quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT,...
Văn bản mới nhất quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội 2017
Văn bản mới nhất quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội 2017
13/02/2017 - Lượt xem: 493
Cập nhật tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ mới nhất 2017 theo một số văn bản hiện...
Cập nhật mức đóng bảo hiểm mới nhất (2017)
Cập nhật mức đóng bảo hiểm mới nhất (2017)
13/02/2017 - Lượt xem: 600
CBHXH cập nhật thường xuyên mức phí áp dụng trong năm 2017 về việc đóng bảo hiểm xã hội giúp chủ doanh nghiệp và người lao động có cơ sở kiến thức chính xác...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến tới dịch vụ công cấp 3,4
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến tới dịch vụ công cấp 3,4
09/10/2016 - Lượt xem: 417
Những năm gần đây, chính sách chung của Nhà nước đang thay đổi để cải cách dịch vụ hành chính công nhằm giúp người dân thuận lợi và nhanh chóng nhận được kết quả với các thủ tục hành...
Có thể nộp bảo hiểm xã hội 1 lần để được hưởng lưu hưu?
Có thể nộp bảo hiểm xã hội 1 lần để được hưởng lưu hưu?
30/09/2016 - Lượt xem: 540
Gần đây trên báo Lao động nhận được thư thắc mắc của người lao động tại Đà Nẵng về việc nộp 1 lần đủ số tiền phải đóng cho bảo hiểm xã hội trong vòng 20 năm với mong muốn được nhận lương hưu khi chưa đủ tuổi quy định của Nhà...
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (Luật số 71/2006/QH11)
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (Luật số 71/2006/QH11)
29/09/2016 - Lượt xem: 779
Luật Bảo hiểm xã hội, số 71/2006/QH11, được Quốc Hội thông qua và ban hành ngày 29, tháng 6, năm 2006. Văn bản này đã bị thay thế bởi Luật bảo hiểm xã hội...
Dậy kỹ năng làm kê khai thuế
Dậy kỹ năng làm kê khai thuế
09/08/2013 - Lượt xem: 697
Tuyển sinh viên chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh của các trường trung cấp, cao đẳng và đại học vừa mới ra trường học việc kế toán và sinh viên thực tập kế toán làm luận văn tốt...
Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
25/03/0201 - Lượt xem: 584
Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban ngày 29/12/2015 về việc Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã...
0966002638