Quy định mới nhất về BHXH điện tử

13/02/2017 - Lượt xem: 472
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Nghị định mới nhất quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

quy-dinh-ve-bhxdien-tu-1

Ngày 24/12/2016, Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH và các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Sau đây là một số quy định chính của Nghị định:

Điều kiện, phương thức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (Điều 5)

Điều kiện thực hiện:

Theo quy định, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch BHXH qua mang phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật. Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch BHXH trực tuyến nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được dùng mã xác thực giao dịch điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp;
  • Có khả năng truy cập, dùng mạng internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phương thức thực hiện:

Tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa chọn phương thức thực hiện giao dịch điện tử trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN theo quy định của Nghị định này.

Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (Điều 4)

  • Đơn vị sử dụng giao dịch phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, an toàn vệ sinh lao động, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật có liên quan.
  • Phải bảo đảm rõ ràng, bình đẳng, trung thực, an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật và toàn vẹn thông tin.
  • Đơn vị sử dụng giao dịch được quyền lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc giao dịch bằng phương thức truyền thống trong lĩnh vực BHXH.

Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

Giá trị pháp lý:

Chứng từ BHXH điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ, chứng từ, thông báo và các văn bản bằng giấy theo quy định của pháp luật. Các loại chứng từ BHXH điện tử gồm hồ sơ BHXH điện tử; chứng từ kế toán và các văn bản, thông báo khác của đơn vị thực hiện giao dịch BHXH online.

Yêu cầu đối với chứng từ BHXH điện tử

Các chứng từ BHXH qua mạng phải có đủ chữ ký số của những người có trách nhiệm ký chứng từ BHXH điện tử theo quy định của pháp luật. Trường hợp chứng từ kèm có thành phần kèm theo ở dạng giấy thì đơn vị, người tham gia giao dịch phải chuyển đổi sang dạng điện tử.

Thời hạn nộp

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp chứng từ BHXH điện tử 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đến địa chỉ thư của người nộp chậm nhất 15 phút sau khi nhận chứng từ.

Ngoài ra, Nghị định số 166/2016/NĐ-CP còn quy định nhiều vấn đề khác về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Bạn có thể xem toàn bộ Nghị định tại đây.

Chia sẻ
Share
0966002638