Giấy phép lao động cho người nước ngoài

2 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Cá nhân có quốc tịch nước ngoài muốn lao động tại Việt Nam phải xin cấp giấy phép lao động, ngoại trừ một số trường hợp miễn cấp xin cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Nghị định 11/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/4/2016 quy định chi tiết về  lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, thủ tục quy trình cấp giấy phép lao động cụ thể như sau:

A. Hồ sơ yêu cầu:

  • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký đến ngày nộp hồ sơ.
  • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách hình sự của nước ngoài cấp (phải hợp thức hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt có công chứng ). Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam (không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ).
  • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật (phải hợp thức hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt có công chứng).
  • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
  • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
  • Giấy phép công ty sao y có chứng thực

B. Thời gian cấp phép: 10 ngày.

0966002638